Første tilsagn givet: 36 nye projekter skal sætte dagsordenen for plantebaserede fødevarer

27-11-2023

Fonden for Plantebaserede Fødevarer har nu givet de allerførste tilsagn for et samlet beløb på 58,2 mio. kr. De udvalgte projekter vil udvikle alt fra nye planteproteiner, over uddannelse af køkkenpersonale til nationale oplysningskampagner, der skal udvide vores horisont for plantebaserede fødevarer.

Det er med en vis portion stolthed, at Fonden for Plantebaserede Fødevarer (Plantefonden) nu endelig kan offentliggøre, hvem der har fået del i puljen fra ordningens første ansøgningsrunde.

Plantefonden er skabt med det ene formål at styrke udviklingen af sektoren for plantebaserede fødevarer.

Ordningen er en del af Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug fra oktober 2021. Siden aftalen kom i hus, har Landbrugsstyrelsen arbejdet målrettet på at Plantefonden på skinner, så den nu endelig kan gøre det, den er sat i verden for – at uddele tilskud til projekter der arbejder med den plantebaserede fødevaredagsorden.

Glæden er mærkbar hos Plantefondens forperson Marie-Louise Boisen Lendal:

”Det her er verdenshistorie. Danmark er et foregangsland, og har i et bredt forlig på Christiansborg skabt Plantefonden, der nu har givet de første tilsagn. Vi har før kaldt Plantefondens milepæle væsentlige – men denne er nok den væsentligste. Det er i tilsagnene, at vi for alvor rykker ved den plantebaserede dagsorden”, udtaler forpersonen og fortsætter:

”I denne runde har vi prioriteret tilsagn til de mindre projekter med det mål for øje, at Plantefondens midler får så bred indflydelse i samfundet som muligt. Jeg håber på, at når vi om 10 år ser tilbage på dette øjeblik, ser tilbage på noget, der ikke bare var startskuddet til en bred national succes, men også på dét øjeblik, der satte gang i en global strømning.”

Ud af de 36 projekter, der får tilsagn i årets runde, vil 33 projekter allerede påbegynde arbejdet fra januar måned 2024.

Dermed går der ikke lang tid, før Plantefondens aftryk vil kunne mærkes flere forskellige steder i landet – fra Hjørring i nord til Bornholm i øst.

I Plantefondens tilsagnskatalog kan du læse meget mere om årets projekter.

Hent tilsagnskataloget her

Fokus på efterspørgselsfremme

Overordnet set arbejder Plantefonden ud fra tre styrende, strategiske udviklingsområder: Efterspørgselsfremme, udbudsfremme og sektorbrobygning.

I indkaldelsen til årets ansøgningsrunde udmeldtes det, at Plantefonden primært ville fokusere på projekter, der arbejder med udviklingsområdet efterspørgselsfremme.

Den udmelding er i vid udstrækning mødt af årets ansøgninger, ligesom den er honoreret i bestyrelsens projektvalg. Således adresserer 31 ud af de 36 udvalgte projekter efterspørgselsfremme som primært udviklingsområde, mens 78 procent af puljens 58 mio. kr. går til disse projekter. De sidste 22 procent af puljen er prioriteret til udviklingsområdet udbudsfremme.

Indenfor hver af de strategiske udviklingsområder arbejder Plantefonden med mere konkrete indsatsområder.

Her kan fremhæves, at 46 procent af årets pulje går til at ”øge andelen af plantebaseret mad i offentlige og private storkøkkener og foodservices”. 30 procent går til at ”øge danskernes private forbrug af plantebaserede fødevarer”, mens 17 procent går til det indsatsområde, der handler om at ”øge mængden og kvaliteten af de planteprodukter, der kommer på markedet”.

Tilsagn i 2023

Plantefonden har i 2023 givet tilsagn til følgende projekter

Lær af de bedste! – plantebaseret benchmarking og rådgivning af detailhandel og producenter

Hovedansøger: Dansk Vegetarisk Forening (DVF)
Forventet tilsagn: 257.656 kroner

Projektet vil udføre en forbrugeranalyse og benchmark-undersøgelse for plantebaserede produkter, for at skabe viden og indsigt i forbrugsmønstre for fødevarevirksomheder. Dermed vil projektet give producenter af plantebaserede fødevarer klarhed om, hvem der gør det bedst, og hvordan man selv kan blive bedre.

Spirende PLANTE-madvaner

Hovedansøger: Driftsfonden Kornets Hus
Forventet tilsagn: 312.124 kroner

Projektet vil gøre valget af plantebaserede fødevarer til en selvfølge for den kommende forbrugergeneration. Det vil projektet gøre ved at øge børns kendskab og tilberedningsviden om plantebaserede fødevarer, gennem vedkommende, sanselig og fagligt funderet formidling i Kornets Hus.

Elsk grønne proteiner

Hovedansøger: Det Levende Køkken i Østermarie
Forventet tilsagn: 316.000 kroner

Projektet vil udbrede kendskabet til mad baseret på plantebaserede fødevarer med fokus på brug af proteinholdige plantefødevarer, der produceres lokalt på Bornholm. Projektet favner undervisning og kursustilbud for private samt for skoletjenesten på Bornholm, der skal inspirere og gøre det nemt at bruge plantebaserede fødevarer.

Byg – fra fodertrug til middagsbord. En revitalisering af Danmarks nationalkorn

Hovedansøger: Driftsfonden Kornets Hus
Forventet tilsagn: 356.749 kroner

Projektet vil styrke byggens rolle som en naturlig del af hverdagskosten hos den almindelige forbruger såvel som i storkøkkener. Det vil projektet gøre ved at anskueliggøre nemme og lettilgængelige måder at benytte byggen på, formidlet gennem en informationskampagne rettet mod madprofessionelle samt den almindelige forbruger.

Plantebaseret mad på farten

Hovedansøger: Dansk Vegetarisk Forening
Forventet tilsagn: 379.322 kroner

Projektet sigter mod, at øge udbud og salg af plantebaserede fødevarer i take-away og conveniencesektoren. Det vil projektet indledningsvis gøre ved at gennemføre en bred forbrugerundersøgelse, der skal danne grundlag for rådgivningsmøder med grossister, leverandører, og større aktører inden for take-away og conveniencesektoren. Rådgivningen skal udmønte den fælles kampagne ”Grøn Januar 2024”.

Fokus Fødevarer – Kravspecifikationer og fakta fremmer efterspørgsel på plantebaserede produkter

Hovedansøger: MLDK Mærkevareleverandørerne
Forventet tilsagn: 490.500 kroner

Projektets formål er at fremme efterspørgslen på plantebaserede produkter gennem offentlige indkøb. Det vil projektet gøre ved at udvikle nye Fokus Fødevarer-kravspecifikationer for plantebaserede produkter. Disse skal hjælpe indkøbere til en bedre forståelse af kvalitetsmæssige såvel som ernæringsmæssige værdier i plantebaserede fødevarer.

Den Nationale Grøntsagsuge – (DNG)

Hovedansøger: Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
Forventet tilsagn: 538.500 kroner

Projektet vil samle aktører på tværs af værdikæden til en fælles indsats for at øge danskernes forbrug af grøntsager ved at etablere dét, projektet kalder Den Nationale Grøntsagsuge.

Udvikling af markedet for økologiske planteprodukter i Storbritannien

Hovedansøger: Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
Forventet tilsagn: 596.950 kroner

Projektet fokuserer på at udvikle markedet i Storbritannien for økologiske, uforarbejdede planteprodukter med den danske model for økologisk grøntsagsproduktion som inspirationskilde og rollemodel. I samarbejde med den danske ambassade i London og Storbritanniens vigtigste øko-organisation, SOIL Association, vil projektet forpligte britiske myndigheder og detailsektor til, at den økologiske omlægning sker med succes. Det forventes at indsatsen på sigt vil øge dansk, økologisk eksport.

Markedsudvikling og øget eksport af økologiske planteprodukter til den tyske foodservice sektor

Hovedansøger: Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
Forventet tilsagn: 673.000 kroner

Projektet vil lægge en markedsfremmeindsats for økologiske, uforarbejdede planteprodukter på det tyske foodservicemarked med den danske model for økologisk grøntsagsproduktion som inspirationskilde og rollemodel. Det vil projektet gøre ved at formidle viden om økologiske planteprodukter og værktøjer omlægning af foodservicesektoren i Tyskland, samt skabe kontakt og videnudveksling til aktører i Danmark, der kan levere løsninger eller økologiske grøntsager.

Økologisk plantefokus hos kokkene – grønne menuer i HoReCa

Hovedansøger: Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
Forventet tilsagn: 732.500 kroner

Projektet vil aktivere foodservicebranchen til både kortsigtede og langsigtede fremskridt for udbredelsen af lokalproducerede grøntsager på menukortet. Dette vil ske gennem en plante-inspirationstur for HoReCa-beslutningstagere (hoteller, restauranter og caféer), udviklere køkkenchefer mv, et plantekokketræf samt opfølgende ”gå-hjem”-møder. Aktiviteterne udfoldes i samarbejde med lokale planteproducenter.

De helt store skridt: Økologiske afgrøder til landets hospitaler og sygehuse

Hovedansøger: Landbrug & Fødevarer F.m.b.A
Forventet tilsagn: 775.942 kroner

Projektet vil styrke efterspørgslen på økologiske korn, kerner og bælgfrugter i landets regioner, der hvert år serverer 11 mio. måltider. Det vil projektet gøre gennem dialog, workshops og stormøder med regionernes måltidsansvarlige, klimakonsulenter samt fødevareproducenter og øvrige interessenter.

Strategiforløb for grøn mad på uddannelsessteder

Hovedansøger: Dansk Vegetarisk Forening
Forventet tilsagn: 786.051 kroner

Projektet vil sikre en klar retning på mindst 100 uddannelsesinstitutioners omstilling til bæredygtig kantinemad gennem skræddersyede handlingsplaner. Det vil projektet gøre gennem fem regionale workshops og opfølgende forløb, hvor det konkretiseres, hvordan ledelse og køkkenledere kan integrere bærdygtighedsindsatser i kantinerne.

Plantekorpset: Unge guider unge i det økologiske plantekøkken

Hovedansøger: Madkulturen
Forventet tilsagn: 844.550 kroner

Projektets vil bidrage til en mere plantebaseret madkultur blandt unge i alderen 18-28 år ved at rekruttere og uddanne 30 unge madguider til et plantekorps. Plantekorpset skal b.la. stå sin prøve under den veletablerede ung-til-ung madaktivitet ”Foodjam”, der afvikles over seks dage på Roskilde Festival 2024. Et koncept der senere udfoldes til fire andre madaktiviteter for unge, inkluderende det allerede etablerede ”Det rullende madværksted”.

Udbredelse af plantebaserede retter på festivaler og attraktioner

Hovedansøger: Dansk Vegetarisk Forening
Forventet tilsagn: 913.311 kroner

Projektet vil bidrage til at øge omfanget og tilgængeligheden af plantebaserede måltider på festivaler og andre attraktioner. Det vil projektet gøre i et strategisk- og praksisnært spor, hvor det strategiske spor skal generere viden og inspiration til beslutningstagere, mens det praksisnære spor skal afprøve plantebaserede måltider.

Ambassadørkorps for udbredelse af sortsdiversitet

Hovedansøger: Foreningen for ORIGENALER
Forventet tilsagn: 944.500 kroner

Projektet vil styrke udviklingen i det planterige, lokale køkken ved at skabe interesse i foodservice-sektoren for brugen af hjemmehørende sorter og deres gastronomiske muligheder. Det vil projektet gøre ved at etablere et ambassadørkorps, der skal bidrage til at beskrive gamle, lokale sorters anvendelsesmuligheder og kvaliteter for fagprofessionelle og forbrugere.

Mere økologisk frugt og grønt i dagligvarehandlen

Hovedansøger: Økologisk Landsforening
Forventet tilsagn: 973.310 kroner

Projektet vil styrke salget af økologisk frugt og grønt i dagligvarehandelen gennem vidensdeling og møder mellem producenter og dagligvarehandelens beslutningstagere.

Grøn vidensbank og bælgfrugtskole til køkkenprofessionelle på metodikogsmag.dk

Hovedansøger: Odense Kommune, sundhedsforvaltningen, Mad og måltider
Forventet tilsagn: 1.184.086 kroner

Projektet har fokus på at klæde køkkenprofessionelle, både dem i arbejde og dem under uddannelse, på til at lave mere mad på bælgfrugter for herigennem at stimulere salget af disse råvarer. Hertil vil projektet gøre vidensbanken www.metodikogsmag.dk til den foretrukne og centrale videns- og inspirationsbank blandt køkkenprofessionelle.

Økologisk PlanteUdvikling

Hovedansøger: Kost Aps (Kost Studio)
Forventet tilsagn: 1.292.896 kroner

Projektet vil styrke udbuddet af velsmagende ingredienser og plantebaserede produkter ved at integrere forbrugerforståelse direkte i udviklingsfasen til brug for fremtidens produktudviklere. Det vil projektet gøre i et samarbejde mellem private madudviklere, studerende og forskere. En central del af projektet er at integrere et kandidatkursus fra Københavns Universitet i udviklingsarbejdet, så man allerede på kandidatniveau deltager i eksperimentel udvikling af nye plantebaserede fødevarer.

GoCook Smagekassen

Hovedansøger: Coop Danmark A/S
Forventet tilsagn: 1.327.500 kroner

Projektet vil genindføre GoCook Smagekassen i COOP, der hvert år har givet inspiration til over 6.500 skoleklasser i madkundskab. Smagekassen genindføres nu i en ny model med fokus på uforarbejdede, danske og økologiske grøntsager fra små og mellemstore producenter.

Nudging til grønne valg: Plantebaserede madoplevelser til konferencer og møder

Hovedansøger: MeetDenmark - Dansk Erhvervs- og Mødeturisme
Forventet tilsagn: 1.527.468 kroner

Projektet vil udvikle og teste nudging-tiltag, der skal få flere gæster ved konferencer og møder til at vælge det plantebaserede tilbud. Samtidig vil projektet gøre tiltag til at opkvalificere køkkener i branchen for at styrke den grønne madoplevelse.

Nedbryd barriererne for mere øko grønt på tallerkenen

Hovedansøger: Økologisk Landsforening
Forventet tilsagn: 1.593.464 kroner

Projektet vil vække en større interesse i den brede befolkning for den plantebaserede kost gennem efterspørgselsfremmende aktiviteter, der skal sætte fokus på lokalt, økologisk frugt og grønt i detailhandelen. Dette vil ske gennem udvikling af et opskriftsunivers, informationsmateriale samt smagsdemonstrationer i udvalgte butikker.

PlanteKundskab – med smag

Hovedansøger: Foreningen Smagens Dag
Forventet tilsagn: 1.751.275 kroner

Projektet har fokus på at øge den grønne viden og lyst til at eksperimentere og dygtiggøre sig i tilberedning af plantebaserede måltider blandt skoleelever, lærere og lærerstuderende. Det vil projektet gøre gennem tilrettelæggelse af undervisningsmateriale til brug i folkeskolen, samt uddannelse af undervisere i brug af materialet.

Øget brug af bælgfrugter og andre proteinrige plantebaserede råvarer i forplejningen til ældre og patienter

Hovedansøger: Dansk Vegetarisk Forening
Forventet tilsagn: 1.987.426 kroner

Projektet vil vise, at traditionel mad kan laves mere økologisk og plantebaseret, på måder der fungerer i praksis, smager godt, er økonomisk muligt og – hvad der særligt er i fokus – er ernæringsmæssigt forsvarligt i forhold til det anbefalede til ældre borgere samt patienter på hospitaler. Det vil projektet gøre ved at udvikle, afprøve, evaluere og udbrede proteinrige opskrifter og principper for grøn ugeplanlægning.

TANGO - Tang på tallerkenen i offentlige køkkener

Hovedansøger: Bispebjerg Hospitals køkken
Forventet tilsagn: 2.082.780 kroner

Projektet vil undersøge, hvordan man kan indfase mere tang på menuen i offentlige køkkener. Projektet undersøger bl.a. muligheder, barrierer og potentialer, og dykker ned i, hvad der skal til for, at man ændrer adfærd i køkkenerne. Det gør projektet gennem en bred indsats, hvor man fokuserer på værktøjer lige fra ernæringsmæssig viden, over opskrifter og inspiration til det helt lavpraktiske i, hvordan råvaren tilbederes og rent logistisk anskaffes.

Fungi Taste; Mad til mange med svampe (FungiTaste)

Hovedansøger: Professionshøjskolen Absalon
Forventet tilsagn: 2.129.166 kroner

Projektet vil fremme brugen af svampe i plantebaserede retter i storkøkkener. Det vil projektet gøre ved at generere ny viden om madprofessionelles kompetencebehov og produktefterspørgsel, samt ved at afdække svampes kulinariske potentiale. Projektet vil implementere denne viden i udvikling af nye plantebaserede retter med svampe.

Kompetenceudvikling og uddannelsesbehov ved plantebaseret fødevareproduktion (PLANTEKOMPETENT)

Hovedansøger: Aalborg Universitet
Forventet tilsagn: 2.265.206 kroner

Projektet vil forbedre mulighederne for udbud af plantebaserede fødevarer af høj kvalitet ved at styrke virksomheders kompetencer indenfor plantebaseret fødevareproduktion. Det vil projektet gøre gennem analyse af eksisterende virksomheders strategier med henblik på udvikling af en typologi for kompetencestrategier og kompetencebehov hos forskellige typer af virksomheder.

Transforming plant-based protein with protein-rich microorganisms

Hovedansøger: Aarhus Universitet
Forventet tilsagn: 2.279.121 kroner

Projektet vil udvikle og anvende en fermenteringsteknik til at forbedre smag, tekstur og funktionalitet i bælgfrugter. Det indebærer først og fremmest at finde de helt rigtige mikroorganismer til fermentering og derpå testning i laboratorie. Projektets resultater vil blive brugt til at forstå, hvilke kritiske faktorer der skal opfyldes for at producere økonomisk rentable, plantebaserede proteinprodukter.

Nødder med danske Rødder

Hovedansøger: SEGES Innovation P/S
Forventet tilsagn: 2.595.076 kroner

Projektet vil fremme dansk nøddeproduktion, samt udvikle værdikæden og styrke efterspørgslen på danske nødder. Det vil projektet gøre gennem inddragelse og samarbejde med fødevarevirksomheder, mens avlerne inddrages i videnindsamling, formidling og workshops. Hertil oprettes en demonstrationsplantage til afprøvning hasselnøddesorter.

FUTUREDAIRY: Non-animal Dairy Favorites – Danbo cheese and Natural Yogurt

Hovedansøger: PlanetDairy ApS
Forventet tilsagn: 2.623.418 kroner

Projektet vil udvikle en plantebaseret Danbo-ost og naturelyoghurt. Det vil projektet gøre gennem præcisionsfermentering til at fremstille ”mælke”proteiner baseret på ærter og hestebønner sammen med novel-alternative proteinkilder såvel som andre upcyclede sidestrømme.

Planteløftet til professionelle køkkener 2024

Hovedansøger: Food Organisation of Denmark (FOOD)
Forventet tilsagn: 2.759.369 kroner

Projektet vil øge forbruget, samt skabe en større lokalproduktion af økologiske planter ved at gennemføre en omfattende indsats for uddannelse og kompetenceløft via det ”Veganske Rejsehold”, der skal opsøge de travle køkkener. Samtidig vil projektet synliggøre og formidle viden fra en række offentlige og private køkkener, der er foran på den plantebaserede dagsorden. Endelig vil projektet samle interessenter i et ambitiøst plantetopmøde.

The potential of different Oat varieties for Oat drink – (POATential)

Hovedansøger: SEGES Innovation P/S
Forventet tilsagn: 2.833.991 kroner

Projektet vil styrke primærproduktionens havredyrkning, og herigennem forbedre råvarekvaliteten, ved at identificere de mest kvalitetsrige havresorter til fødevareindustrien samt undersøge, hvordan dyrkningsbetingelser påvirker ønskede kvalitetsparametre. Dette med henblik på at finde de rigtige sorter, med de rigtige egenskaber, til at indgå i forskellige havredrikke. Projektets resultater vil forsyne landbrugere med viden til at forbedre kvaliteten i havreafgrøderne.

VEGETARISK KOK – fremtidens plantekyndige madhåndværker

Hovedansøger: Hotel- og Restaurantskolen
Forventet tilsagn: 3.041.826 kroner

Projektet vil bidrage til at uddanne flere madhåndværkere, der mestrer den grønne omstilling i fødevareforbruget. Det vil projektet konkret gøre ved at tilrettelægge en individuel erhvervsuddannelse for at skabe muligheden for en vegetarisk kokkeuddannelse på Hotel- og Restaurantskolen.

Lær dine bælgfrugter at kende

Hovedansøger: Økologisk Landsforening
Forventet tilsagn: 3.331.941 kroner

Projektet vil øge køkkenprofessionelle og beslutningstageres viden om bælgfrugters klimamæssige og ernæringsmæssige kvaliteter. Det vil projektet gøre gennem et inspirationsakademi, uddannelsesforløb, styrkelse af værdikædesamarbejdet, generelle informationsindsatser samt via videreudvikling af videnplatformen ”Klimauniverset”.

Kampagne: Gør det let at spise bælgfrugter (Gør det let)

Hovedansøger: Forbrugerrådet Tænk
Forventet tilsagn: 3.590.375 kroner

Projektet vil, med fokus på børnefamilier, inspirere danskerne til at tage de første skridt på vejen mod flere bælgfrugter på tallerkenen gennem en omfattende kampagne, der udrulles i samarbejde med Salling Group, Coop, Nemlig.com, MENU og REMA 1000.

NORMPLANT: Development of tools to food service providers so they can increase sales of plant-based workplace lunches and contribute to the normalisation of plant-based eating

Hovedansøger: Københavns Universitet
Forventet tilsagn: 3.797.036 kroner

Projektet fokuserer direkte på at udvikle cateringvirksomheders potentiale i at bidrage til udbredelse af planterig kost på offentlige og private arbejdspladser. Det vil projektet gøre ved at indsamle viden om arbejdspladsers parathed til at spise mere plantebaseret, og bruge den viden til at bygge en værktøjskasse med initiativer, der kan bruges af cateringvirksomheder til succesfuld implementering af planterig kost.

Forbrugerdreven innovation til den grønne omstilling (FIGO)

Hovedansøger: Teknologisk Institut
Forventet tilsagn: 4.353.549 kroner

Projektet vil tilgængeliggøre dybdegående viden og forståelse af forbrugere og stakeholders præferencer og barrierer i relation til plantebaserede fødevarer. Dette med henblik på at styrke små og mellemstore virksomheders produktudvikling. En viden der i dag primært er forbeholdt globale fødevarekoncerner. Målet er, at det vil bidrage til en generel madkulturændring i Danmark samt på danske eksportmarkeder

Abonnér

Få nyhederne sendt til din mailboks:

Abonnér på nyt fra Plantefonden