Hvad støtter vi?

Plantefonden støtter projekter, der arbejder med plantebaserede fødevarer indenfor områderne efterspørgselsfremme, udbudsfremme og sektorbrobygning.

Bestyrelsen for Fonden for Plantebaserede Fødevarer har formuleret en strategi og handlingsplan. Både strategi og handlingsplan er bygget op omkring de tre strategiske udviklingsområder – efterspørgselsfremme, udbudsfremme og sektorbrobygning. 

Strategien er flerårig, og strækker sig dermed over en længere periode, mens handlingsplanen gælder for ét år af gangen.

Strategien og handlingsplanen er udgangspunktet for bestyrelsens arbejde, og sætter rammen for, hvilke projekter der vil blive prioriteret i ansøgningsrunderne.

Kort sagt: Det definerer, hvad vi støtter.

Se mere om hvem og hvad, der kan modtage projektilskud i Plantefonden i vores vejledning om statsstøtteregler 2024.

Du finder vejledningen om statsstøtteregler i 2024 her

Vær opmærksom på Novel Food

Handler jeres projekt om udvikling af nye plantefødevarer?

Udvikling af nye fødevarer kan indebære en Novel Food godkendelsesproces.

Læs om hvad Novel Food reguleringen er, og om hvilke fødevarer, der er undtaget fra Novel Food reglerne her

Læs om registreringsstrategi her

Særligt for forskningsprojekter der indebærer potentielle Novel Foods godkendelser: Husk at forhåndsanmelde projektet til EFSA (European Food Safety Authority).

Du kan forhåndsanmelde til EFSA her

I tvivl? Få vejledning hos Fødevarestyrelsen på one-stop-shop@fvst.dk

Plantefondens projekter

Fonden for Plantebaserede Fødevarer gav i 2023 de allerførste 36 tilsagn for et samlet beløb på 58,2 mio. 

Se mere om de første Plantefondsprojekter her