Stor interesse for plantebaserede fødevarer

08-09-2023

Plantefonden får 97 ansøgninger til et samlet beløb på over 204 mio. kr. i fondens første ansøgningsrunde.

Fonden for Plantebaserede Fødevarer (Plantefonden) har oplevet stor interesse i fondens første ansøgningsrunde. Der er i alt kommet 97 ansøgninger, der alle sigter på at udvikle den plantebaserede fødevaresektor i Danmark.

Samlet er der søgt støtte for et beløb på over 204 mio. kroner. Fondens pulje til uddeling i 2023 er på 58,2 mio. kr., så der venter en stor prioriteringsøvelse for Plantefondens bestyrelse.

”Jeg er meget glad for den store interesse for Plantefonden, og ser frem til, sammen med den øvrige bestyrelse, at læse alle ansøgninger. Der venter en vanskelig prioriteringsøvelse i udvælgelsen af, hvilke projekter fonden kan yde støtte til i år, men jeg glæder mig til, at vi kan give grønt lys til de projekter, der på bedst mulig vis skubber udviklingen inden for den plantebaserede sektor fremad,” udtaler forperson for Plantefonden, Marie-Louise Bojsen.

Fokus på at fremme efterspørgslen

I årets ansøgningsrunde, som havde frist torsdag den 31. august 2023, har bestyrelsen for Plantefonden valgt at fokusere på udviklingsområdet efterspørgselsfremme.

Dermed vil bestyrelsen prioritere projekter, der arbejder inden for følgende indsatsområder:

  • Projekter der vil øge andelen af plantebaseret mad i offentlige og private storkøkkener og foodservices
  • Projekter der vil øge danskernes private forbrug af plantefødevarer
  • Projekter der vil øge efterspørgslen på danske plantefødevarer på eksportmarkederne

Det understreges dog, at særligt gode og relevante projekter, der falder ind under fondens øvrige indsatsområder, potentielt også kan opnå støtte i den første ansøgningsrunde. Se nedenstående link til Plantefondens strategi.

Der er i alt afsat 675 mio. kr. til Fonden for Plantebaserede Fødevarer i årene 2023-2030. Fonden er en del af den politiske aftale om grøn omstilling af dansk landbrug fra 2021. Fonden forventer, at der vil være en årlig runde med uddeling af midler.

Fonden forventer, at alle ansøgere får besked om, hvorvidt de har modtaget støtte fra årets pulje senest ultimo november 2023.

Om Plantefonden

Plantefonden fokuserer på tre overordnede strategiske udviklingsområder, der favner efterspørgselsfremme, udbudsfremme og sektorbrobygning.

Læs om de strategiske udviklingsområder i Plantefondens strategi her

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 3395 8000 eller sende en e-mail til plantefonden@lbst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på telefon 4189 2507.

 

Abonnér

Få nyhederne sendt til din mailboks:

Abonnér på nyt fra Plantefonden