Fonden for Plantebaserede Fødevarer har åbnet ansøgningsrunde

31-05-2023

Fonden for Plantebaserede Fødevarer har nu åbnet den første ansøgningsrunde med en pulje på 58 mio. kr., der skal styrke både udbud og efterspørgsel såvel som sammenhængen i sektoren for plantebaserede fødevarer. Ansøgningsrunden lukker 31. august 2023.

Står du med et plantebaseret fødevareprojekt, der mangler et sidste skub for at komme ud over rampen?

I så fald kan det være dig, der skal have andel i Fonden for Plantebaserede Fødevarers (Plantefonden) første ansøgningsrunde, hvor der udbydes 58 mio. kr. til udvikling af sektoren for plantebaserede fødevarer.

Fokus på at fremme efterspørgslen

I årets ansøgningsrunde, som har frist torsdag den 31. august 2023, har bestyrelsen for Plantefonden valgt at fokusere på udviklingsområdet efterspørgselsfremme.

Dermed vil bestyrelsen prioritere projekter, der arbejder inden for følgende indsatsområder:

 • Projekter der vil øge andelen af plantebaseret mad i offentlige og private storkøkkener og foodservices
 • Projekter der vil øge danskernes private forbrug af plantefødevarer
 • Projekter der vil øge efterspørgslen på danske plantefødevarer på eksportmarkederne

Det understreges dog, at særligt gode og relevante projekter, der falder ind under fondens øvrige indsatsområder, potentielt også kan opnå støtte i den første ansøgningsrunde. De øvrige indsatsområder favner projekter der arbejder med:

 • At øge mængden og kvaliteten af de planteprodukter, der kommer på markedet
 • At øge volumen i dansk plantefødevareproduktion til lands og til vands
 • Styrkelse af hele værdikæden

Hvad de seks udviklingsområder konkret dækker over, kan du læse meget mere om i Plantefondens handlingsplan for 2023, hvor der også gives eksempler på projekttyper.

Du finder Plantefondens handlingsplan 2023 her

Sådan kan du få projekttilskud fra Plantefonden

Plantefonden kan give tilsagn om projekttilskud til grupper eller sammenslutninger af følgende:

 1. Ejere, forpagtere og brugere af jordbrugsbedrifter og akvakulturanlæg
 2. Private virksomheder, brancheorganisationer og lignende
 3. Foreninger
 4. Selvejende institutioner
 5. Offentlige og private forskningsinstitutioner
 6. Forsknings- og vidensformidlingsinstitutioner
 7. Offentlige institutioner, såsom regioner og kommuner

Plantefonden støtter projekter, der bidrager til at udvikle sektoren for plantebaserede fødevarer i Danmark.

Du kan se meget mere om, hvordan du søger om projekttilskud i Plantefonden her

Deltag i Plantefondens ansøgerwebinar

Hvis du er interesseret i at høre mere om det strategiske grundlag for Plantefonden, de tanker der ligger i fondens seks udviklingsområder samt hvordan du rent praktisk søger om projekttilskud, så kan du deltage i Plantefondens ansøgerwebinar tirsdag den 13. juni fra 09-12.

Ansøgerwebinaret afholdes via Skype, og vil blive optaget og gjort tilgængelig på Plantefondens hjemmeside.

Du tilmelder dig ansøgerwebinaret her

Om Plantefonden

Helt konkret fokuserer Plantefonden på tre overordnede strategiske udviklingsområder, der favner efterspørgselsfremme, udbudsfremme og sektorbrobygning.

Du kan læse om de strategiske udviklingsområder i Plantefondens strategi her

Strategien er udarbejdet af bestyrelsen for Plantefonden, ligesom det er bestyrelsen, der tager endeligt stilling til, hvilke projekter der skal have tilskud i fondens årlige ansøgningsrunder.

Her kan du se, hvem der sidder i bestyrelsen for Plantefonden

Abonnér

Få nyhederne sendt til din mailboks:

Abonnér på nyt fra Plantefonden