Ansøgningsrunde 2024 er åben: ”122 mio. grønne grunde til at søge projektstøtte”

15-02-2024

Kan du skabe forandring på tværs af plantefødevaresektoren? Så er det måske dig, der skal søge om projektstøtte hos Fonden for Plantebaserede Fødevarer. Den samlede pulje udgør i år 122 mio. kr. med frist for ansøgninger 5. april 2024.

Årets ansøgningsrunde i Fonden for Plantebaserede Fødevarer (Plantefonden) er nu åben for ansøgninger.

I 2024 udgør den samlede pulje 122 mio. kr. fordelt med 87,5 mio. kr. i Plantefondens ordinære pulje samt 34,5 mio. kr. i en pulje, øremærket til forskning inden for plantefødevareområdet.

”I årets ansøgningsrunde ønsker vi i bestyrelsen at åbne op for ansøgninger inden for alle af fondens strategiske mål – fra udbud til efterspørgsel. Vi ser særligt gerne projekter, der involverer flere parter i branchen. Vi håber, at se forskellige typer af projekter i forskellige størrelser, der kan styrke branchen på tværs af værdikæden” fortæller forperson for Plantefonden Marie-Louise Boisen Lendal og fortsætter:

”En ny ansøgningsrunde i Plantefonden er ensbetydende med endnu et vigtigt skridt mod en mere bæredygtig og klimavenlig fødevareproduktion i Danmark. Plantebaserede fødevarer kan nemlig på flere områder betegnes som både klimavenlige og mindre miljøbelastende fødevarer. I min optik er der 122 mio. grønne grunde til at søge projektstøtte i Plantefonden, hvor hver en krone går til udvikling af sektoren for plantebaserede fødevarer.”

Foruden et øget fokus på større projekter med flere deltagende projektpartnere på tværs af værdikæden, har bestyrelsen for Plantefonden netop offentliggjort årets handlingsplan, der konkretiserer Plantefondens strategiske udviklingsområder til konkrete udviklingsområder.

Bestyrelsen bruger handlingsplanen som et værktøj til at målrette Plantefondens midler efter de områder, som bestyrelsen vurderer, har en særlig relevans eller i særlig grad kan drage nytte af Plantefondens udviklingsstøtte et givent år. Hvor der sidste år vær særligt fokus på efterspørgselsfremme, lægger handlingsplanen 2024 op til et bredt felt af projekter.

Du finder Plantefondens Handlingsplan 2024 her

To puljer – én ansøgningsrunde

I 2024 udloddes 87,5 mio. kr. i den ordinære pulje. I den ordinære pulje vil bestyrelsen for Plantefonden prioritere følgende konkrete udviklingsområder:

 • Plantebaseret mad i offentlige og private storkøkkener og foodservices
 • Madkultur og danskerne som forbrugere af plantefødevarer
 • Dansk og udenlandsk efterspørgsel på danske plantefødevarer i storskala
 • Pris, variation, kvalitet og bæredygtighed i afgrøde og produktudbud
 • Volumen i dansk plantefødevareproduktion til lands og til vands
 • Styrkelse af hele værdikæden

De konkrete udviklingsområder er et signal om, hvad der prioriteres i årets runde. Det skal dog understreges, at det stadig er muligt at opnå tilsagn fra den ordinære runde, selvom et projekt ikke rammer inden for skiven af prioriteringerne, så længe projektet er inden for rammen af Plantefondens strategiske udviklingsområder defineret i fondens flerårige strategi.

Du finder Plantefondens flerårige strategi her

I 2024 skal Plantefonden også udmønte forskningsmidler, der er afsat via den politiske aftale om fordeling af forskningsreserve mv. i 2024. I alt er der er øremærket 34,5 mio. kr. Midlerne udmøntes til projekter, der adresserer bred forskning inden for plantefødevareområdet med fokus på:

 • Sundhed i plantebaseret kost
 • Holdbarhed eller fødevaresikkerhed eller smag & tekstur
 • At undersøge forbrugeradfærd og effekt af nudging
 • At udvikle data til brug for baseline-analyser
 • At kombinere forskning og demonstration

Fokusområderne for de øremærkede forskningsmidler er rammesættende for, hvilke projekter der kan opnå tilsagn fra puljen. Ligger et projekt ikke inden for rammen, kan der kun søges om projektstøtte fra den ordinære runde.

Det skal dog understreges, at der også er plads til forskningsprojekter i den ordinære pulje, men at der lægges på, at der i den ordinære pulje også er plads til at støtte en lang række andre projekttyper.

De øremærkede midler til forskning udloddes i samme ansøgningsrunde som den ordinære pulje. I ansøgningen skal ansøger derfor angive, hvilken af de to puljer der søges projektstøtte fra, eller angive at der søges i begge puljer.

Fristen for ansøgninger til årets ansøgningsrunde er fredag d. 5. april kl. 12:00 (middag).

Du finder ansøgningsmaterialet og vejledninger her

Abonnér

Få nyhederne sendt til din mailboks:

Abonnér på nyt fra Plantefonden