Fonden for Plantebaserede Fødevarer er klar til at uddele 122 mio. kr. i årets ansøgningsrunde

06-02-2024

Den 15. februar åbner Fonden for Plantebaserede Fødevarer årets ansøgningsrunde med en samlet pulje på 122 mio. kr. øremærket til udvikling af den plantebaserede fødevaresektor. Du kan allerede nu se, hvilke udviklingsområder bestyrelsen vil prioritere i årets ansøgningsrunde.

Den 15. februar åbner Landbrugsstyrelsen for anden gang en ansøgningsrunde dedikeret til udvikling af den plantebaserede fødevaresektor.

Dét sker i regi af Fonden for Plantebaserede Fødevarer (Plantefonden), der har til formål at udvikle hele værdikæden i den danske sektor for plantebaserede fødevarer.

Årets pulje lyder på i alt 122 mio. kr. fordelt på 87,5 mio. kr. i Plantefondens ordinære pulje og 34,5 mio. kr. øremærket til forskning i plantebaserede fødevarer.

Styrende for Plantefondens indsats i 2024 er årets handlingsplan, der, som et supplement til strategien, zoomer ind på konkrete udviklingsområder, og projekttyper, som prioriteres i årets ansøgningsrunde.

Med andre ord signalerer handlingsplan 2024 de områder, som bestyrelsen for Plantefonden særligt har i fokus i årets ansøgningsrunde.

Udviklingsområder i 2024

I 2024 vil bestyrelsen prioritere at understøtte følgende udviklingsområder i den ordinære pulje:

Efterspørgselsfremme

 • Plantebaseret mad i offentlige og private storkøkkener og foodservices
 • Madkultur og danskerne som forbrugere af plantefødevarer
 • Dansk og udenlandsk efterspørgsel på danske plantefødevarer i storskala

Udbudsfremme

 • Pris, variation, kvalitet og bæredygtighed i afgrøde og produktudbud
 • Volumen i dansk plantefødevareproduktion til lands og til vands

Sektorbrobygning

 • Styrkelse af hele værdikæden

Foruden fokus på udviklingsområderne, vil bestyrelsen i 2024 prioritere partnerskabsprojekter, idet det tilstræbes, at 60 pct. af fondens midler går til projekter med mindst to selvstændige aktører fra forskellige led i værdikæden. Derfor ser bestyrelsen særligt gerne projekter med partnerskaber, der repræsenterer forskellige dele af værdikæden.

Det tilstræbes desuden, at mindst 50 pct. af fondens midler anvendes til økologiprojekter.

Hvis du ønsker at læse mere om årets udviklingsområder, kan du læse en nærmere beskrivelse i Plantefondens Handlingsplan 2024.

Du finder Plantefondens Handlingsplan 2024 her

34,5 mio. kr. til ren forskning

I år skal Plantefonden udmønte forskningsmidler, der er afsat via den politiske aftale om fordeling af forskningsreserve mv. i 2024. Disse midler er øremærket til forskning i klimavenlige fødevarer.

Årets ansøgningsrunde på i alt 122 mio. kr. er således fordelt på to puljer – den ordinære pulje (87,5 mio. kr.), der adresserer ovenstående udviklingsområder, og forskningspuljen (34,5 mio. kr.), der adresserer bred forskning inden for plantefødevareområdet med fokus på:

 • Sundhed i plantebaseret kost
 • Holdbarhed eller fødevaresikkerhed eller smag & tekstur
 • At undersøge forbrugeradfærd og effekt af nudging
 • At udvikle data til brug for baseline-analyser
 • At kombinere forskning og demonstration

Hvis du ønsker at modtage mere information om Plantefondens ansøgningsrunde, samt hvordan du kan søge om tilskud til dit plantefødevareprojekt i enten den ordinære pulje eller forskningspuljen, kan du abonnere på Plantefondens nyhedsbrev.

Tilmeld dig Plantefondens nyhedsbrev her

Abonnér

Få nyhederne sendt til din mailboks:

Abonnér på nyt fra Plantefonden