Sekretariat

Sekretariatet for Fonden for Plantebaserede Fødevarer understøtter bestyrelsens arbejde og varetages af Landbrugsstyrelsen.

Sekretariatet understøtter bestyrelsens arbejde med udarbejdelse af strategi, handlingsplaner og årsberetninger, løbende sagshåndtering og kontakt til samarbejdspartnere.

Herudover understøtter sekretariatet kommunikation fra fonden, herunder nyheder, hjemmeside og informationsmøder m.m., og bidrager til udarbejdelse af ansøgningsmateriale og vejledninger, sagsbehandling af ansøgninger samt forberedelse heraf til bestyrelsens bevillingsmøder.