De minimis-støtte

Plantefonden har fra og med ansøgningsrunden 2024 mulighed for at yde de minimis-støtte, som kan være en fordel for ansøgere, når det gælder mindre støttebeløb.

De minimis-støtten kan gives til projekter inden for de alle de samme støttekategorier, som Plantefonden har ydet støtte til i ordningens første år, altså videnoverførsel og informationsaktioner, rådgivning, forskning og udvikling, herunder sortsudvikling, dyrkning og forarbejdning, og til fremstødsforanstaltninger for plante-baserede fødevarer, deltagelse i kvalitetsordninger og lign.

De minimis udvider mulighederne for, hvordan støtten kan ydes. Hvor der under gruppefritagelserne er begrænsede støttesatser til en række aktiviteter, og typerne af støtteberettigede udgifter er klart defineret, er der andre regler for de minimis-projekter: Man kan få 100% i støtte til projektaktiviteter, og der vil være videre rammer for, hvordan aktiviteter kan udføres.

Kort sagt kan de minimis-støtten gives til projekter indenfor Plantefondens formål og overordnede aktivitetstyper, som beskrevet i loven, men der vil være færre krav til den specifikke udførelse af aktiviteten. Et eksempel på, hvad det vil sige, at der er færre krav til udførelsen af aktiviteten, kan vi give med en beskrivelse af et oplagt de minimis-projekt:

Eksempel på et oplagt de minimis projekt

Et oplagt de minimis-projekt kunne være etableringen af et fælles messefremstød for forarbejdede plantebaserede fødevarer i udlandet eller herhjemme. Med de minimis kan både konceptudviklingen og messedeltagelen støttes med 100%. Under GBER ville kun selve messedaltagelse kunne støttes ifm. forarbejdede varer -og kun med 50%.

Fælles for alle de minimis-projekter er, at det vil være små projekter, da de minimis-støtte er begrænset af relativt små faste beløbslofter over en treårig periode. Beløbslofterne og en udførlig vejledning om de minimis, findes i Plantefondens vejledning om statsstøtteregler 2024.

Du finder Plantefondens vejledning om statsstøtteregler 2024 her

Kort sagt kan de minimis typisk være en fordel for mindre projekter, der har med fx forarbejdede varer eller salgsfremstød at gøre, men der vil også være andre typer af mindre projekter, som oplagt kan søge de minimis-støtte.