Dette lægger Plantefonden vægt på i år

Plantefondens handlingsplan supplerer strategien, og zoomer ind på de konkrete indsatsområder og projekttyper, som fonden ønsker at understøtte i år.

Fonden for Plantebaserede Fødevarer ønsker med handlingsplanen at understøtte det overordnede formål med fonden: At bidrage til udviklingen af den samlede sektor for plantebaserede fødevarer i Danmark.

Det er bestyrelsens hensigt at bruge handlingsplanen til at signalere, at der i det pågældende år er nogle områder, der prioriteres højere end andre.

Handlingsplanen er altså et værktøj til at målrette fondens midler efter de områder, som bestyrelsen vurderer, har en særlig relevans eller i særlig grad kan drage nytte af fondens udviklingsstøtte.

Hent Handlingsplan 2024 her