En plantebaseret fødevaresektor

Plantebaserede fødevarer skal spille en betydningsfuld rolle til gavn for fødevareerhvervets udvikling og for menneskers og klodens sundhed.

Bestyrelsen for Plantefonden har identificeret tre strategiske udviklingsområder, der vil være styrende for Plantefondens aktiviteter frem mod 2030. Det drejer sig om efterspørgselsfremme, udbudsfremme og sektorbrobygning.

Under hver af de tre overordnede strategiske udviklingsområder, har bestyrelsen udpeget nogle konkrete indsatsområder, hvor Plantefonden ønsker at støtte projektaktiviteter.

Strategiske udviklingsområder

Plantefonden vil bidrage til at understøtte en større efterspørgsel efter plantebaserede fødevarer, og til at gøre danske plantefødevarer til et attraktivt valg i Danmark og udlandet. De tre konkrete indsatsområder er:

1) Øge andelen af plantebaseret mad i offentlige og private storkøkkener og foodservices

2) Øge danskernes private forbrug af plantefødevarer

3) Øge efterspørgslen på danske plantefødevarer på eksportmarkederne

Med fokus på udbudsfremme vil Plantefonden bidrage til, at der i Danmark produceres plantefødevarer, der er attraktive for både forbrugere og industri såvel herhjemme som i udlandet og under hensyntagen til miljø- og klima. De konkrete indsatsområder er:

4) Øge mængden og kvaliteten af de planteprodukter, der kommer på markedet

5) Øge volumen i dansk plantefødevareproduktion til lands og til vands

Med fokus på sektorbrobygning vil Plantefonden bidrage til at udvikle en sammenhængende plantefødevaresektor med et stadig større kendskab, vidensdeling og samarbejde på tværs af de mange forskellige aktører i værdikæden. Indsatsområdet beskrives her:

6) Styrkelse af hele værdikæden

Flerårig strategi